Badanie talentów Gallupa a rozwój pracownika

Jak cieszyć się większą efektywnością organizacji i zwiększonymi zyskami? Często mamy już wszystko to, czego potrzebujemy, by wypracować ten efekt. Brakuje nam jedynie wiedzy. Test Gallupa z omówieniem rozwiązuje ten problem.

Dlaczego wspieranie talentów jest tak ważne w rozwoju pracownika?

Każda zatrudniona osoba oznacza dla organizacji dostęp do unikalnych kompetencji. Często jednak, zamiast wykorzystać tę szansę, nieświadomie obniżamy zaangażowanie zespołu, co przekłada się na mniejsze szanse firmy na sukces. Dobry menedżer wie, jak wykorzystać silne strony pracowników i pracowniczek. W takim świadomym zarządzaniu ludźmi pomogą nam wyniki badań opracowanych przez Instytut Gallupa. Test, a także właściwa jego interpretacja pozwoli wydobyć z pracowników to, co jest w nich najlepsze.

Test Gallupa – co to jest?

Celem testu jest wyłonienie indywidualnej konfiguracji talentów dominujących u danej osoby. Test talentów CliftonStrengths służy więc rozpoznaniu wzorców, które nadają kształt zachowaniu, myśleniu jednostki oraz temu, w jaki sposób ona odczuwa. Badania i prawidłowa ich interpretacja, a także coaching talentów przynoszą wymierne korzyści nie tylko indywidualnym osobom, ale też i organizacjom. O skuteczności tego podejścia świadczy m.in. fakt, że niemal wszystkie firmy z listy Fortune 500 postawiły na takie rozwijanie talentów.

Jak badania Gallupa mogą pomóc twojej firmie?

Troska o to, by miejsce pracy działało w oparciu o unikalne talenty pracowników to konkretne korzyści dla organizacji. Zaliczymy do nich m.in.:
1. lepsze interakcje między pracownikami;
2. większe zaangażowanie w wykonywane obowiązki;
3. wyższą satysfakcję z pracy;
4. podwyższoną efektywność działań;
5. mniej odejść z firmy.
Niebagatelne znaczenie ma także pobudzenie kreatywności u zatrudnionych osób, co przynosi efekty w postaci innowacyjnych pomysłów.

Test Gallupa z omówieniem – oferta dla firm

Konsultacja Gallupa pozwala podejść do rozwoju przedsiębiorstwa w nowatorski sposób i to już na etapie rekrutacji. Selekcja pracowników na podstawie ich talentów oznacza lepsze dopasowanie kandydata do stanowiska. Z kolei analiza profilów zatrudnionych osób sprawi, że optymalnie wykorzystamy już posiadane umiejętności i najlepiej wykorzystamy predyspozycje członków zespołu. Coaching talentów dla firm oferuje m.in. Talents Discovery.

  • Add Your Comment