Na czym polega i jak przebiega zarządzanie klastrami energetycznymi w Polsce

Klastry energetyczne są pojęciem stosunkowo nowym. Stają się jednak niezwykle istotne, a ich rola rośnie wraz ze wzrostem popularności zdecentralizowanej zielonej energii. Jak w każdym przedsięwzięciu, także w przypadku takiego przedsięwzięcia jak klastry energetyczne w Polsce ważne są wspólnoty energetyczne, a także spółdzielnie energetyczne. Czym dokładnie jest klaster energetyczny OZE i co należy o nich wiedzieć?

Klastry energetyczne w Polsce

W nowelizacji ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw pojawiło się pojęcie klastra energii. Co dokładnie oznacza ten termin? Klastry energetyczne w Polsce to pojęcie służące do opisania energetyki rozproszonej. Tego typu, rozproszone źródła energii mają zarazem być energią przyjazną dla środowiska, jak i wpłynąć na poprawę lokalnego bezpieczeństwa energetycznego.

Elektrownie wiatrowe w klastrach energii

Jednym ze źródeł pozyskiwania energii są elektrownie wiatrowe. W klastrach energii dużą wagę przykłada się do wsparcia budowy i modernizacji istniejących farm wiatrowych. Zarządzanie klastrami energii skupia się na jednostkach wytwarzających energii powyżej 5 MWe.

Szczególnie znaczącą rolę będą w tym wypadku pełnić morskie farmy wiatrowe. Wspieranie ich powstawania to szansa dla rozwoju zielonej energetyki w Polsce. Jednym z najważniejszych zadań jakie mają pełnić klastry energetyczne w Polsce jest zapewnienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego.

Elektrownie wodne w klastrach energii

Elektrownie wodne w klastrach energii to bardzo ważny filar całej strategii rozwoju. Klastry mają swoje podstawowe cele, mianowicie lokalne wytwarzanie energii elektrycznej, a także równoważenie zapotrzebowania na energię. Włączając do źródeł pozyskiwania energii także elektrownie wodne wspieramy ochronę środowiska, ale także zapewniamy infrastrukturę niezbędną do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

Zarządzanie klastrami energii

Zarządzanie klastrami energii jest konieczne, aby idea rozproszonego pozyskiwania energii mogła przynosić korzyści. Korzyści, wynikające z działania jakie podejmują spółdzielnie energetyczne i wspólnoty energetyczne dzięki dobremu zarządzaniu mogą działać efektywnie i w odpowiedni sposób reagować na zmieniające się potrzeby.

Energetyka rozproszona i klaster energetyczny OZE to wspieranie zrównoważonego rozwoju i zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego niezależnego od czynników zewnętrznych. Rola niewielkich jednostek wytwarzających energię elektryczną pełni także ważną funkcję społeczną. Warto wspierać rozwój fotowoltaiki, farm wiatrowych i elektrowni wodnych. Dzięki nim klastry energetyczne w Polsce będą mogły się rozwijać i trwale zmienią obraz energetyki w naszym kraju.

Źródło: https://kike.org.pl/

  • Add Your Comment