Dlaczego notariusz potrafi być tak ważny?

Czy notariusz to specjalista dla ciebie? Poniżej serwujemy garść cennych informacji, dzięki którym sprawnie ocenisz, czy potrzebujesz pomocy notariusza.

Notariusz – jak działa taki ekspert?

Dzięki notariuszowi zapewnione zostaje bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami oraz innymi dobrami. Do notariusza powinniśmy zgłosić się również w sytuacji, gdy zależy nam na innym przekształceniu własnościowym.

To, co różni notariusza od np. prokuratora, to fakt, że taki ekspert nie stoi po żadnej ze stron. Czuwa natomiast, aby każdy etap został zrealizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku wcześniej wspomnianych nieruchomości skupia się więc na kwestii dokumentacji oraz na potwierdzeniu, że zmienił się status nieruchomości. Zmiany własnościowe to tylko jedno z wielu zadań, które realizuje się w kancelarii notarialnej.

Notariusz Warszawa Mokotów

Kiedy do notariusza, czyli jak może nam pomóc specjalista z Warszawy?

Notariusz z Warszawy oferuje również takie usługi, jak:

  • spisywanie protokołów i sporządzanie projektów aktów;
  • sporządzanie poświadczeń, również tych, dotyczących prawa spadkowego (akta poświadczenia dziedziczenia);
  • przechowywanie papierów wartościowych, pieniędzy i innych dokumentów.

Czy notariusz pomoże nam zawsze?

Notariusz realizuje wszystkie czynności ujęte w przepisach. Wymienić można jednak pewne wyjątki, kiedy może nam odmówić pomocy. To bardzo specyficzne sytuacje. Notariusz może nie podjąć się wykonania czynności notarialnej, jeśli ma uzasadnione wątpliwości co do tego, że klient ma zdolność do wykonywania czynności prawych. Oprócz tego z odmową możemy spotkać się w sytuacji, gdy zasadne jest wyłączenie notariusza z realizacji czynności prawnych.

Umowa notarialna a podpis notarialnie poświadczony

Notariusz umową notarialną potwierdzają spadek, darowiznę, najem okazjonalny czy kupno/sprzedaż wcześniej wspomnianych nieruchomości. Oprócz tego realizują również umowy z podpisem notarialnie poświadczonym. W tym przypadku notariusz nie ma nic wspólnego z treścią dokumentu. Jego zadanie to po prostu potwierdzenie, że umowa rzeczywiście została zawarta. W ten sposób możemy uchronić się przed ewentualnymi roszczeniami w przyszłości.

  • Add Your Comment