Jakie są różnice między księgowością a rachunkowością

Rachunkowość i księgowość to terminy, które często występują obok siebie. Eksperci realizujący tego typu usługi często proponują czynności, dotyczące obu tych zakresów działań. Dziś sprawdzamy, czym różnią się od siebie usługi księgowe i usługi rachunkowe.

Rachunkowość – co musisz o niej wiedzieć?

Gdy mówimy o rachunkowości w kontekście działania firmy, zazwyczaj mamy na myśli stosowanie formalnego systemu, który ma na celu ewidencjonowanie zdarzeń o charakterze gospodarczym. Przedsiębiorca bazuje na takich informacjach i w ten sposób może z większym sukcesem podejmować określone decyzje.

Profesjonalne, precyzyjnie wykonywane usługi rachunkowe:

1. skupiają się na każdym zdarzeniu gospodarczym;
2. wyrażają owe zdarzenia w mierniku pieniężnym;
3. są w stanie określić, w jaki sposób dane zdarzenia wpływają na sytuację finansową firmy.

Księgowość – najważniejsze informacje o usługach księgowych

Usługi księgowe uznaje się za jeden z elementów rachunkowości. Logika słusznie więc podpowiada, że termin księgowość odnosi się do węższego zakresu działań niż rachunkowość. Co w praktyce obejmują usługi księgowe? W ramach księgowości specjalista zajmie się prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz przeprowadzi wycenę aktywów i pasywów. Do jego obowiązków zaliczymy także trzymanie dokumentacji w ryzach (katalogowanie, porządkowanie), weryfikowanie dowodów księgowych oraz weryfikowanie, czy rozliczenia z kontrahentami zachodzą w prawidłowy sposób.

Usługi księgowe i rachunkowe – wybieramy rzetelne biuro rachunkowe

Podczas researchu zwróćmy uwagę na to, czy firma proponuje indywidualne dopasowanie oferty do potrzeb klienta. To, w jaki sposób przebiegać będą procesy rachunkowo-księgowe, może zależeć bowiem od specyfiki działania konkretnego przedsiębiorstwa. Koniecznie zapoznajmy się także z kompetencjami ekspertów.

 

  • Add Your Comment