Czym się różni windykacja należności od zajęcia komorniczego

Windykator i komornik to dwie odrębne funkcje. Chociaż niektóre z ich uprawnień są podobne, nadal wyróżnić można między nimi kilka zasadniczych różnic. Niestety dość często te określenia są błędnie stosowane zamiennie. 

Windykacja długów – na czym w praktyce polegają usługi windykacyjne dla firm?

Ten pojemny termin zawiera w sobie ogół działań, które mają przybliżyć klienta do odzyskania pieniędzy. Windykacja należności może przybierać różne formy. Dość często polega na telefonicznym kontakcie z dłużnikiem. Czasem stosuje się także metody terenowe.

Podział może zachodzić również według innego kryterium. Usługi windykacyjne mogą mieć charakter

  1. polubowny (windykacja dla firm miękka);
  2. sądowo-egzekucyjny (twarda windykacja wierzytelności).

Dopiero na tym drugim etapie, a więc gdy zachodzi windykacja sądowa, w działania może zaangażować się komornik.

Windykacja wierzytelności z pomocą firmy windykacyjnej a działania komornika

Skuteczna windykacja długów bez komornika jest jak najbardziej możliwa. Proces możemy zacząć już jeden dzień po upływie terminu zapłaty. Jedną z firm, z którą warto rozważyć współpracę na tym etapie, jest http://www.w2s.group/. Do takich usługodawców możemy się zwrócić szybko i bez szczególnych formalności. Inaczej sprawa ma się z komornikiem.

Komornik zaczyna swoja pracę, dopiero gdy pozwala mu na to wyrok sądu. Tutaj warto zaznaczyć, że nie da się od razu przejść do tego etapu. Przepisy nakazują, żeby najpierw przeprowadzić windykację polubowną. Dopiero gdy ona się nie powiedzie, możemy uruchomić kolejne trybiki machiny i sprawa zostanie skierowana do komornika.

Co może zrobić komornik?

I komornik, i windykator, mogą nawiązywać kontakt z dłużnikiem (telefoniczny lub osobisty). Windykatora nie trzeba wpuszczać, więc na posesję wchodzi za zgodą dłużnika. Z kolei komornik ma prawo wejść na posesję w asyście policji. Oprócz tego tylko komornik może zająć składniki majątku, a następnie sprzedać je podczas licytacji komorniczej.

Artykuł powstał przy współpracy z Kancelarią Way To Solution

  • Add Your Comment