Usługi agencji celnej

Agencja celna to swoisty pośrednik, który dba o poprawne relacje między podmiotami, nawiązującymi relację z Urzędem Celnym. Dzięki takim instytucjom przedsiębiorca może mieć pewność, że jego interesy są właściwie reprezentowane. W efekcie transport lub import przebiega sprawnie, bezpiecznie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Jak znaleźć odpowiednią agencję celną?

Osoby, które korzystały z takich agencji, czasem mają dość nieprzyjemne doświadczenia. Zaliczyć można do nich przedłużające się procesy oraz stosunkowo wysokie koszty. W dodatku czasem problematyczne okazują się już kwestie prawne związane z odprawami celnymi w transporcie morskim, lotniczym, drogowym, czy kolejowym. Podmioty korzystające z takich usług mogą po prostu nie orientować się w zagadnieniach prawnych, co jest całkowicie zrozumiałe.

Profesjonalne agencje celne działające w Warszawie, starają się zapewnić swoim klientom rzetelne doradztwo. Dzięki temu mają oni szansę załatwić swoje sprawy w krótszym czasie. Na takie wsparcie mogą liczyć klienci i klienci urzędu celnego w Warszawie Sadmax, usytuowanym na Okęciu i na Ursynowie – firma zlokalizowana jest na ul. Wirażowej i ul. Łączyny.

Decydując się na wsparcie agencji celnej z Warszawy, dobrze będzie również upewnić się, czy firma rzeczywiście świadczy kompleksową pomoc. Wykwalifikowane firmy oferują wsparcie w:

  • tranzycie;
  • imporcie;
  • eksporcie.

 

 

W praktyce oznacza to, że urząd celny pomaga załatwić wszystkie niezbędne formalności, a więc wypełnić stosowne wnioski, kierowane do Urzędu Celnego lub pomóc w odwołaniu się od decyzji. Eksperci każdego dnia dbają również o sprawdzanie poprawności dokumentów, składanych w Urzędzie Celnym.

 

Co jeszcze warto wiedzieć o działalności urzędu celnego, działającego w Warszawie?

Oprócz wcześniej wspomnianych kwestii, takie podmioty zajmują się również wystawianiem świadectwa pochodzenia, AT.R i EUR.1. Pomoc usługodawcy przyda się również podczas przeprowadzki i przewożenia mienia osobistego. Usługi agencji celnej obejmują także usługę rejestracja EORI oraz pomoc w takich procedurach gospodarczych jak odprawa czasowa, końcowe przeznaczenie, uszlachetnienie czynne i bierne.

Analizując usługi agencji celnych, można zauważyć, że oferta takich podmiotów ulega ciągłej ewolucji. Pośrednicy między przedsiębiorcą a Urzędem Celnym, dzięki kompleksowym usługom, chronią klientów przed zagłębianiem się w papierologię oraz przed marnowaniem czasu na poznawanie zawiłych formalności związanych z transportem towarów.

  • Add Your Comment