Jak działają przełączniki krańcowe?

Wiele maszyn wykorzystuje przełączniki krańcowe – gdy dany materiał osiągnie określony punkt, alarmują one maszynę i nakazują jej wykonanie jakiejś czynności.

Jak właściwie działa wyłącznik krańcowy?

Przełącznik krańcowy działa na prostej zasadzie: w jego wnętrzu znajduje się mała metalowa kulka. Kiedy jedna część wyłącznika jest wciśnięta, kulka ta zostaje wypchnięta ze swojej pozycji i styka się z dwoma innymi punktami na wyłączniku. Obwód między tymi punktami zostaje zamknięty i jeśli są one podłączone do systemu elektrycznego, działają jako przełącznik, który uruchamia inne urządzenie (element elektryczny) w maszynie.

Zadaniem wyłączników krańcowych jest zapobieganie przyłożeniu nadmiernych sił do określonych części ruchomych. Główną funkcją tych wyłączników jest wykonanie bezpiecznego zatrzymania, gdy maszyna osiągnie wstępnie zdefiniowany punkt. W niektórych urządzeniach wyłączniki krańcowe są wykorzystywane do monitorowania osłon ochronnych. Na przykład w sprzęcie medycznym może to być pokrętło służące do regulacji wysokości stołu lub ramienia. W urządzeniach przemysłowych mogą to być drzwi do wypuszczania łopat z maszyny.

Przełączniki krańcowe

Rodzaje wyłączników krańcowych

Lokalizacja, konstrukcja i konfiguracja okablowania różnią się w zależności od urządzenia. Ogólnie rzecz biorąc, najbardziej powszechnym typem wyłączników krańcowych są:

  • przełączniki krańcowe mechaniczne

Mała dźwignia lub pręt przymocowany do ruchomej części przerywa ciągłość elektryczną, gdy styka się z nieruchomą ramą urządzenia.

  • wyłączniki krańcowe optyczne

Wiązka światła jest przerywana przez lustro, które obraca się w odpowiedzi na ruch, przerywając wiązkę i uruchamiając wyłącznik.

  • magnetyczne przełączniki zbliżeniowe

W większości przypadków są one umieszczane w maszynach, które obsługują materiały o właściwościach magnetycznych

  • czujniki fotoelektryczne

Wiązki światła z diod LED lub laserów są przerywane, gdy ruchoma część znajdzie się w zasięgu, aby aktywować wyłącznik.

Wyłączniki krańcowe a mikrowyłączniki

Istnieje wiele podobieństw pomiędzy działaniem wyłączników krańcowych i mikrowyłączników. Główna różnica polega na tym, że w większości przypadków mikrowyłączniki są używane do wyzwalania energii mechanicznej, podczas gdy wyłączniki krańcowe mają tendencję do zapobiegania lub odchylania ruchu. Mikrowyłączniki działają w oparciu o armaturę, która wchodzi w pole magnetyczne, gdy znajduje się wystarczająco blisko wyłącznika.

  • Add Your Comment