Czym są audyty zachowań?

Przedsiębiorstwa, przede wszystkim te produkcyjne, muszą liczyć się z wystąpieniem zagrożeń wynikających przede wszystkim z nieprawidłowego zachowania pracowników. Może być ono spowodowane pośpiechem, brakiem dokładności, a także niezrozumieniem zasad panujących w zakładzie pracy. By zapobiec niebezpieczeństwu, warto wdrożyć audyt zachowań. Dzięki niemu możliwa jest identyfikacja rzeczywistych postaw pracowników, określenie ryzyk występujących na danym stanowisku oraz analiza adekwatności wprowadzonych procedur względem realnych zagrożeń na konkretnych stanowiskach.

Od czego zależne jest bezpieczeństwo zachowań pracowników?

Na bezpieczeństwo zachowań pracowników składają się różne czynniki. Można wśród nich wymienić:

  • świadomość pracownika na temat zagrożeń podczas wykonywania obowiązków,
  • umiejętności pracownika mogące zapobiec wystąpieniu sytuacji niebezpiecznych,
  • postawy i stosunek pracownika względem możliwych zagrożeń oraz procedur bezpieczeństwa,
  • wartości wyznawane przez pracownika i respektowanie przez niego zasad bezpieczeństwa,
  • osobiste przyzwyczajenia pracownika, które mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia niebezpiecznych sytuacji.

Audyty zachowań

Audyty zachowań a kultura bezpieczeństwa organizacji

Audyty zachowań są rodzajami kontroli bezpieczeństwa. Kierownictwo po wzięciu udziału w specjalnym szkoleniu nabywa umiejętności takie jak bycie dobrym obserwatorem czy zadawanie odpowiednich pytań. Zaznajamia się także z zasadami przeprowadzania rozmów i dawania konstruktywnej informacji zwrotnej. Podczas pierwszych kontroli pomocny może okazać się też specjalny przewodnik. Ocena bezpieczeństwa zachowań pracowników jest niezbędna do rozwoju kultury bezpieczeństwa organizacji. Umożliwia ona wdrożenie efektywnego systemu zarządzania. Treningi w tym zakresie prowadzi m.in. firma TAM. Jej oferta jest kierowana nie tylko do przedsiębiorstw, dla których audyty są nowością – także te, które wdrożyły już narzędzie, mogą skorzystać ze szkoleń umożliwiających poprawę jego jakości.

 

Źródło: https://tam.com.pl/

  • Add Your Comment