Rola mediacji w spornych sprawach rodzinnych

Prawo rodzinne dotyczy kwestii szczególnie delikatnych: spraw alimentacyjnych, przyznawania władzy rodzicielskiej, podziału majątku oraz w spraw rozwodowych. Nierzadko jedynym sposobem na wypracowanie porozumienia między stronami jest mediacja. Jak wyglądają mediacje sądowe i czym dokładnie zajmuje się mediator?

 

Podstawowe informacje o funkcji mediatora

Mediator wybierany może być przez strony, które biorą udział w postępowaniu. Wyjątek stanowi sytuacja, w której to sąd kieruje na mediację. Wtedy organ sądowniczy zobowiązany jest wybrać mediatora.
Przepisy określają, kto może zostać mediatorem. Zgodnie z prawem, taka osoba powinna mieć obywatelstwo polskie lub UE, mieć pełnię praw publicznych i nieograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz ukończone 26 lat. Tutaj warto zaznaczyć, że mediatora w sprawach nieletnich dotyczą dodatkowe kryteria, które musi spełnić. Specjalista powinien mieć dyplom z przynajmniej jednej dziedziny z poniższych:

  • prawo;
  • psychologia;
  • socjologia;
  • resocjalizacja;
  • pedagogika.

 

mężczyzna podczas podpisywania umowy

 

Dodatkowym wymogiem jest odpowiednie doświadczenie.

Dlaczego mediacje sądowe są tak ważne w sprawach rodzinnych?

Dzięki mediacjom sądowym łatwiej jest:

  • utrzymać pozytywne lub neutralne relacje po rozwodzie;
  • szybciej rozwiązać spór i oszczędzić sobie tym sposobem kosztów, czasu i stresu;
  • rozpoznać własne potrzeby związane ze sprawą i lepiej wczuć się w perspektywę drugiej strony.

Warto zdawać sobie sprawę, że mediacje mogą być prowadzone praktycznie w każdym wypadku, o ile obie strony udzielają na to zgody. Nie ma też ograniczeń czasowych, tzn. nie trzeba od początku korzystać z pomocy mediatora; mediacje można zacząć na każdym etapie prowadzenia sprawy.

 

Jak przebiegają mediacje sądowe?

Jeśli chodzi o ogólne zasady, to mediacje w przypadku spraw rodzinnych wyglądają one podobnie, jak w innych sprawach. Mediacje są więc poufne. Mediatora obejmuje tajemnica, co oznacza, że nie może przekazywać informacji osobom trzecim. Przeważnie w rozmowach biorą udział dwie strony, ale proces może uwzględniać również indywidualne spotkania z mediatorem. Kompleksowe wsparcie w dziedzinie mediacji często można otrzymać ze strony Kancelarii Prawnych. Takie miejsca , proponują klientom pozaprocesowe rozstrzyganie sporów, arbitraż i mediację kancelaryjną.

  • Add Your Comment