Rejestracja EORI – Czym jest i jak się zarejestrować?

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i chcesz handlować z krajami spoza Unii Europejskiej, musisz mieć numer EORI. Numer EORI (ang. Economic Operators Registration and Identification) jest unikalnym numerem identyfikacyjnym, który jest wykorzystywany do celów celnych w handlu międzynarodowym. W tym artykule omówimy, co to jest numer EORI, kto musi się zarejestrować w systemie EORI, jak zarejestrować numer EORI oraz dlaczego warto to zrobić.

Co to jest EORI i dlaczego jest ważne?

Numer EORI to identyfikator wykorzystywany przez organy celne w handlu międzynarodowym. Numer EORI jest wymagany, aby zidentyfikować i monitorować wszystkie operacje celne, takie jak przywóz i wywóz towarów. Numer EORI jest również wymagany do korzystania z wielu usług celnych, takich jak złożenie deklaracji celnej.

Jakie są korzyści wynikające z posiadania numeru EORI?

Posiadanie numeru EORI umożliwia szybsze i bardziej efektywne odprawy celne, ponieważ organy celne będą mogły łatwiej i szybciej zweryfikować dane przedsiębiorcy oraz jego towarów. Dzięki temu unikniemy opóźnień w przepływie towarów przez granice oraz zminimalizujemy ryzyko poniesienia dodatkowych kosztów celnych.

Rejestracja w systemie EORI

  • Krok 1: Sprawdź, czy już masz numer EORI

Jeśli nie jesteś pewien, czy masz już numer EORI, możesz to sprawdzić w wykazie numerów EORI dostępnym na stronie internetowej Unii Europejskiej. Wpisując swoje dane, w tym numer identyfikacyjny przedsiębiorstwa (NIP), otrzymasz informację, czy już posiadasz numer EORI, czy też nie.

  • Krok 2: Wybierz właściwy kraj, aby zarejestrować numer EORI

Jeśli nie masz jeszcze numeru EORI, musisz go zarejestrować. Rejestrację numeru EORI można dokonać w każdym kraju Unii Europejskiej. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą w Polsce, powinieneś skontaktować się z urzędem celno-skarbowym w celu uzyskania dalszych informacji na temat rejestracji numeru EORI.

  • Krok 3: Wypełnij wniosek o rejestrację numeru EORI

Aby zarejestrować numer EORI, musisz wypełnić odpowiedni wniosek. Wniosek o rejestrację numeru EORI dostępny jest na stronie internetowej urzędu celno-skarbowego lub w biurze urzędu. Wypełnienie wniosku wymaga podania danych przedsiębiorcy, takich jak NIP, nazwa firmy, adres siedziby, rodzaj działalności oraz informacje o przewidywanym imporcie i eksporcie towarów.

  • Krok 4: Otrzymaj potwierdzenie rejestracji numeru EORI

Po złożeniu wniosku o rejestrację numeru EORI i weryfikacji danych przedsiębiorcy, urząd celno-skarbowy wyda potwierdzenie rejestracji numeru EORI. Potwierdzenie zawiera numer EORI oraz datę rejestracji. Numer EORI jest ważny przez cały okres prowadzenia działalności gospodarczej, jednakże należy pamiętać o aktualizowaniu danych, jeśli zmienią się jakiekolwiek informacje dotyczące przedsiębiorcy lub jego działalności.

Czy rejestracja numeru EORI jest obowiązkowa?

Tak, rejestracja EORI jest obowiązkowa dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w Unii Europejskiej, którzy dokonują importu lub eksportu towarów poza granice UE. Bez numeru EORI nie jest możliwe dokonanie odprawy celnej oraz import lub eksport towarów.

Podsumowanie

Posiadanie numeru EORI jest niezbędne dla przedsiębiorców, którzy dokonują importu lub eksportu towarów poza granice UE. Rejestracja numeru EORI jest bezpłatna i umożliwia szybsze oraz bardziej efektywne odprawy celne. Przedsiębiorcy powinni regularnie aktualizować swoje dane dotyczące numeru EORI oraz danych przedsiębiorcy, aby uniknąć opóźnień w odprawie celnej oraz dodatkowych kosztów. Pomoc w rejestracji numeru EORI można uzyskać np. w agencji celnej, takiej jak https://sadmax.pl/.

  • Add Your Comment