Obligacje samorządowe, jako zewnętrzne źródła finansowania inwestycji komunalnych

Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego przyjmują wiele wersji. Na uznanie zasługują obligacje samorządowe, które są chętnie wybierane przez gminy, powiaty i województwa. Poza tym, JST korzystają także z pożyczek, kredytów, leasingów i wielu innych sposobów finansowania. Przyjrzyjmy się temu, jakie metody finansowania cieszą się popularnością. Co warto wiedzieć o obligacjach samorządowych?

Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji

Źródła finansowania inwestycji JST pozwalają na uzyskiwanie dodatkowych środków na realizację wielu celów gmin i innych jednostek. Jakie zewnętrzne źródła finansowania inwestycji JST są najbardziej cenione? Okazuje się, że gminy niejednokrotnie stawiają na emisję obligacji. Takie metody finansowania mają za zadanie obniżyć koszty finansowane i sfinansować liczne inwestycje. Ponadto, pozwalają także skorzystać z karencji w spłacie zobowiązania. Nie trzeba zatem obciążać indywidualnego wskaźnika zadłużenia w danym okresie. Sposoby finansowania w formie obligacji dają wiele możliwości jednostkom samorządu terytorialnego.

Rodzaje inwestycji gminnych

Jakie rodzaje inwestycji gminnych są najczęściej podejmowane? Jeśli chodzi o rodzaje inwestycji komunalnych, są one zazwyczaj następujące:

  • Inwestycje strategiczne,
  • Inwestycje dotyczące ustroju społecznego,
  • Inwestycje rozwojowe,
  • Inwestycje modernizacyjne itp.

Faktem jest, że zewnętrzne źródła finansowania inwestycji dają szansę gminom na wykonanie określonych przedsięwzięć, zgodnie z interesem publicznym.

Na podstawie: https://aesco.com.pl/

  • Add Your Comment