Audyt RODO – na czym polega i jakich kwestii dotyczy?

Przestrzeganie obowiązujących zapisów RODO wymaga m.in. określenia odpowiednich procedur zarządzania incydentami bezpieczeństwa, zgłaszania naruszeń oraz procedur współpracy z organami zewnętrznymi. Jak zadbać o wszystkie te obowiązki? Pomocny będzie audyt RODO. Dziś sprawdzamy, jak przebiega i jakie informacje pomoże nam uzyskać.

Audyt RODO – jaką pomoc zaproponują ci eksperci?

Na samym początku realizacji takiej usługi należy określić, jakich informacji dokładnie dotyczy RODO i to na nich skupić swoją analizę. Nie należy zapomnieć także o określeniu statusu określonych podmiotów, które biorą udział w przetwarzaniu danych osobowych. Należy więc wyróżnić takie funkcje, jak:

  1. administrator;
  2. współadministrator;
  3. procesor.
  4. subprocesor.

    To jednak dopiero początek. Rzetelny audyt RODO obejmuje takie zagadnienia, jak weryfikacja dotychczasowych klauzul zgód, sprawdzenie treści umów, dotyczących przetwarzania danych, określenie, w jaki sposób należy wykonywać obowiązki administratora danych. Warto rozważyć także nieco inną pomoc wykwalifikowanych organów. Specjaliści oferują bowiem także szkolenia on-line i szkolenia stacjonarne, związane z wdrożeniem odpowiednich procedur i z zabezpieczeniem informacji.

Ochrona danych osobowych – wdrożenie RODO

Po przeprowadzonym audycie konstruowany jest raport. Taki dokument dokładnie precyzuje, jakie niezgodności wykryto podczas wyżej opisanych weryfikacji. Oprócz tego w raporcie przedstawia się także dowody konkretnych niezgodności. Eksperci formułują także odpowiednie rekomendacje, które ułatwią wdrożenie RODO i dostosowanie do RODO.

Profesjonalna pomoc to szansa na zaplanowanie odpowiednich kroków i przeprowadzenie działań, które są potrzebne, by procesy były zgodne z aktualnymi przepisami. Wskazówki specjalistów to ogromna pomoc. Eksperci z takich firm, jak np. iSecure w precyzyjny sposób dbają o wdrożenie RODO. Wsparcie obejmuje zarówno dostosowanie procesów przetwarzania danych, jak i dostosowanie środowiska teleinformatycznego.

  • Add Your Comment